Privacyverklaring

Wanneer je een afspraak maakt bij het Centrum voor Adem, betekent dit dat er gegevens gevraagd en opgeslagen worden. Gegevens als naam, adres en BSN, maar ook gegevens over je gezondheid en medische bijzonderheden. Het Centrum voor Adem is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met je gegevens.


Welke gegevens leggen we vast?

Je naam, adres, geboortedatum, BSN, verzekeringsnummer én medische bijzonderheden. Deze gegevens hebben we nodig voor administratieve doelen (afspraken maken, rekening sturen) en behandeltechnische doelen (we kunnen geen goede behandeling geven als we niet weten wat de klachten zijn en of er verdere medische bijzonderheden zijn die een behandeling in de weg zouden kunnen staan).


Hoe komen we aan deze gegevens?

Die krijgen we deels van de verwijzer en deels van jou zelf. We vragen om o.a. adresgegevens bij het maken van de eerste afspraak. Tijdens de eerste afspraak vragen we ook naar relevante medische bijzonderheden. Die hebben we deels ook al gekregen van de verwijzer via de verwijzing.


Met wie delen we deze gegevens?

Een verslag van het eerste gesprek en de eventuele behandelingen gaat naar de verwijzer. De gegevens worden gedeeld onder alle logopedisten van het Centrum voor Adem die met je gaan werken tijdens een training. Mocht het nodig zijn de gegevens met anderen dan de verwijzer en logopedisten van het Centrum voor Adem te delen, vragen we je daarvoor expliciet toestemming.

Je gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.


Hoe beveiligen we de gegevens?

De gegevens worden beveiligd met een wachtwoord opgeslagen op programma’s die eveneens beveiligd zijn met een wachtwoord. Overdracht van je gegevens aan met derden gaat per post of via een medium beveiligd met end-to-end encryptie. Mocht er ooit een ernstig datalek zijn, wordt binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld.


Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht je gegevens tot 15 jaar na het sluiten van je dossier te bewaren. Bij minderjarigen worden de gegevens bewaard tot 15 jaar na zij meerderjarig zijn geworden.


Waar heb je recht op?

Je hebt altijd recht de gegevens die we over je bewaren in te zien, op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Wil je hier gebruik van maken, zeg dit tegen je behandelaar. Ook kun je je behandelaar vragen om een overzicht van met wie je gegevens gedeeld zijn en wanneer. Wil je de eerder gegeven toestemming voor het delen van je gegevens intrekken, zeg dit dan ook tegen je behandelaar.


Ben je niet tevreden?

Verloopt het niet zoals je zou willen, bespreek deze altijd met je behandelend logopedist. Als we je wensen kennen, kunnen we samen een zo goed mogelijk traject maken. Komen we er samen niet uit, kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.