Privacy en wetgeving

WGBO

Als ontvanger van zorg heb je wettelijk geregelde rechten, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener je niet behandelen zonder je toestemming, of informatie doorgeven aan derden. In de Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten vastgelegd. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over:
- het recht op informatie door de zorgverlener
- recht op inzage en bescherming van het medisch dossier
- recht op privacy

Ook heb je ook een aantal wettelijk vastgelegde plichten als je zorg ontvangt. Je moet bijvoorbeeld de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van je klachten en bijzonderheden. Alleen dan kunnen we samen de beste begeleiding kiezen.


Identificatieplicht

In de zorg bestaat een identificatieplicht. Bij de eerste afspraak moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of je diegene bent die bij het burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil hiermee fraude in de zorg tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 14 jaar.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.


Privacy

De logopedisten van het Centrum voor Adem zijn wettelijk verplicht zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP), ter bescherming van je privacy .
Wij delen je gegevens nooit met derden. Mocht dit wel nodig zijn dan vragen wij hiervoor uitdrukkelijk je toestemming. Dit staat ook in de privacyverklaring die je aan het begin van de begeleiding ondertekent (klik hier om die te lezen).
We zijn verplicht je gegevens 15 jaar te bewaren. Hierna worden ze vernietigd. Meer informatie hier over kun je vinden: Logopedische Patientendossier Archivering en Bewaartermijn (klik hier om die te lezen).