Kwaliteitsregister

Agnes en Dagmar zijn gediplomeerd logopedisten en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
(hier te vinden onder resp. KPnummer 09900244191 en 29902508591).
We volgen regelmatig bij- en nascholingen.


Kan het beter?

Als je ontevreden bent over de begeleiding, zeg het tegen ons. Samen kunnen we dan uitzoeken hoe we de begeleiding beter passend kunnen maken. Komen we er samen niet uit, dan is er een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Het Centrum voor Adem is daarvoor aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).